Misstankar om att antidepressiva läkemedel av SSRI-typ kan orsaka magblödningar får nu stöd i en studie. Drygt 1 300 brittiska magblödningspatienter jämfördes med 10 000 matchade kontroller av det spanska läkemedelsverket efter att kopplingen har gjorts i biverkningsrapporter. Det visade sig att en signifikant högre andel behandlades med SSRI (5,3 procent) av dem som hade drabbats av magblödning jämfört med kontrollerna (3,0 procent).
 Archives of General Psychiatry 2008;65(7):795-803.