Tanken med ledarskapsutbildningen är att tidigt hitta individer med talang för ledarskap och ge dem verktyg att hantera chefsrollen. Personerna har »handplockats« genom att först nomineras och sedan få genomgå intervjuer och tester. En av de tolv som har antagits är sjuksköterskan och lektorn Gabriella Engström.


– Jag hoppas få kunskaper om hur man som högskoleledare ska möjliggöra för forskningssamarbete, både inom den egna högskolan, men även nationellt och internationellt, säger hon.Utbildningen startar i höst och ges på kvartsfart under två år. Utbildningen behandlar flera aspekter på chef- och ledarskap och genomförs av lärare och forskare från högskolans samtliga fyra akademier. En viktig sak som Gabriella Engström hoppas kunna få diskutera på utbildningen är hur högskolan ska möta framtiden.


– Det kan handla om hur vi ska kunna rekrytera studenter och hur vi ska ge de utbildningar som efterfrågas, både av studenter men också av arbetsmarknaden.