Regeringen och huvudmännen ska gemensamt utforma hur kvaliteten i vård och omsorg av äldre ska bli bättre. Tillgång till kvalitetsindikatorer, främjande av mångfald av utförare samt samverkan kring äldre och multisjuka är exempel på vad regeringen vill åstadkomma med den treåriga satsningen på totalt 200 miljoner.