Det är första gången i världen som tekniken med så kallad in vivo elektroporering används för applicering av ett hepatit c-vaccin. Med några små elektroder som förs in i armens hud ges en elektrisk impuls vilket gör att vaccinets dna tas upp i muskelcellerna, som sedan själva uttrycker (producerar) vaccinet.

– Det gör lite ont, ungefär som när smågrabbar sätter tungan mot polerna på ett gammaldags batteri. Men alla patienter har tolererat behandlingen, säger Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet i Stockholm.

När vaccinet uttrycks aktiveras t-celler som vandrar in i levern och slår ihjäl virusinfekterade celler. Det är alltså ett vaccin som är tänkt att ges till den som redan har smittats av hepatit c.

– Det ser lovande ut, men hittills har vi bara genomfört en fas i-studie, säger Matti Sällberg, som berättade om vaccinet på biomedicinska analytikernas nor­diska kongress i Visby.

Vaccinet är tänkt som ett komplement till den behandling som i dag erbjuds vid kronisk hepatit c och som ofta upplevs som besvärlig för patienten: ett års behandling med interferon och ribavirin. Behandlingen kan ge allvarliga depressioner och kraftigt försämrad blodbild. Cirka 20 procent av patienterna tvingas avbryta behandlingen.

Tidiga data visar att det nya dnavaccinet bromsar virusets förmåga att föröka sig hos drygt hälften av patienterna. Hittills har dock ingen blivit botad.

– Med vaccinet kan vi förhoppningsvis korta den nuvarande behandlingstiden med interferon, vilket betyder mycket för den här patientgruppen, säger Matti Sällberg.Fas I-studien som bedrivs i samverkan med ett bioteknikföretag avslutas i december i år. När ett färdigt vaccin finns ute på marknaden går inte att säga, men en försiktig gissning är om cirka fem år.