Upprepade injektioner med det blodkroppsstimulerande hormonet erytropoetin kan förhindra hjärnskador hos nyfödda som drabbats av måttlig syrebrist i samband med förlossningen. Behandlingen kan sättas in så sent som två dygn efter födseln. Det visar forskning som har gjorts vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Vid allvarligare syrebrist är det fortfarande bara omedelbar nedkylning senast sex timmar efter födseln som kan förhindra hjärnskador.

Pediatrics 2009;124(2):e218-226.