Biomedicinska analytiker kan så mycket mer än att bara samla in och analysera prover. Inte minst är de vana vid att arbeta med patientnära analyser, kvalitetssäkring, logistik och ekonomi, resonerar Gry Andersen, en av huvudtalarna på nml:s, Nordisk Medisinsk laboratoriegruppes, tredagarskonferens i Visby i början av september.

De är kompetenser som hon menar att vilken ledningsgrupp som helst har stor nytta av. Ändå är det sällan som biomedicinska analytiker syns i de beslutande församlingarna.

– Vi måste se till att hela vår kompetens kommer patienterna till godo och kan inte längre isolera oss på våra laboratorier, säger hon.

Men det går inte att skylla på någon annan, anser Gry Andersen.

– Oavsett var man befinner sig i världen klagar biomedicinska analytiker på att de inte syns och hörs. Men det beror till största delen på oss själva.

Yrkesgruppen måste bli tuffare, våga mer och framför allt se till att finnas representerad där de stor besluten tas, exempelvis i Världshälsoorganisationen, who.