I över ett års tid har narkotikaklassade preparat stulits från Sachsska barnsjukhuset i Stockholm. Vid åtminstone två tillfällen har morfinet bytts ut mot bland annat atropin som exempelvis används vid hjärtstillestånd. Verksamhetschefen Per Sandstedt säger att det kan vara farligt för en patient att få fel preparat men att det inte har hänt. Ingen patient ska ha kommit till skada.

En misstänkt sjuksköterska har nu stängts av från sitt arbete och förhoppningen är att stölderna ska upphöra. Sjuksköterskan har dock inte erkänt.

När den första stölden upptäcktes inrättades nya rutiner för att öka säkerheten och enbart triagesjuksköterskan och chefen för avdelningen får ha nyckeln till medicinförrådet. Dessutom prickar två sjuksköterskor av alla narkotiska preparat två gånger om dagen.