– Jag har alltid varit intresserad av att öka förståelsen för andra kulturer. Andra har kanske inte samma resurser som vi men det behöver inte betyda att sjukvården är sämre. Kursen inleds med två veckor teori, sedan är vi två veckor i indiska Trivandrum. Jag läser till anestesisjuksköterska och detta är en valbar kurs.

Vad ska ni göra där?

– En vecka är förlagd på sjukhuset och resten i deras motsvarighet till primärvården. Vi ska även besöka ett ayurvedasjukhus. Det ska bli intressant, många av dagens läkemedel kommer ju från örter och blommor. Egentligen startar kursen den 3 januari men jag åker ned i mellandagarna för att bland annat se Taj Mahal.

Vad hoppas du få ut av resan?

– Ett annat sätt att tänka och att det faktiskt finns andra sätt att göra saker på. Jag funderar på att jobba med bistånd och då kan det vara bra att veta lite grand vad det handlar om. I Sverige klagar vi ofta över exempelvis överbeläggningar, fast vi har det ganska bra. Ibland glömmer vi bort saker som vi tar för givet, som att vi har ett system som bidrar till att sjukvården är tillgänglig för alla.