Tusen deltagare de första fem dagarna. Det fick Vårdförbundets nya Facebooksida när den öppnades.Den utlösande händelsen för att starta Facebook-sidan var debattartikeln från ledande företrädare för SKL, Sveriges kommuner och landsting, där de hotade med att säga upp Vårdförbundets avtal för 2010. Som omedelbart svar startades protestsidor på Facebook, initiativ från enskilda. De har nu flera tusen medlemmar var.Förbundet bestämde då att starta en egen sida som administreras av Vårdförbundets kommunikatörer.

Förbundet är inte ensamt om att ha en egen sida på Facebook. Tvärtom, det har de flesta fackförbund. Men ingen har vuxit så snabbt som Vårdförbundets.

Redan efter en vecka var Vårdförbundets Facebooksida störst med drygt 1 100 deltagare.Den som vill gå med kan gå in på www.facebook.com/vardforbundet.