Dragkampen om sjuksköterskor i Göteborg har gett en hel del betydligt högre löner. Sedan vårdvalet inrättades den 1 oktober i år har 32 nya privata vårdcentraler sett dagens ljus, en fördubbling mot tidigare.

Anna Karlsson hör till dem som ska byta jobb. I dag är hon mottagningssjuksköterska på Backa vårdcentral i Göteborg, men slutar vid årsskiftet för ett vikariat – med chans till förlängning – på privata Ytterby vårdcentral, ett företag inom Praktikertjänst.

– Jag känner ingen oro utan tror att Ytterby kommer att behöva utvidga. Men än så länge är det för tidigt att säga hur det kommer att gå.

Förutom att hennes långa resväg kortas, hon får fem minuter till jobbet, så får hon högre lön. Att byta arbetsgivare ger henne 2 000 kronor mer i månaden.

De stora vinnarna är de specialist- och funktionsutbildade. De erbjuds mellan 4 000 och 10 000 kronor mer i månaden. Vårdförbundets förtroendevalda inom primärvården i Göteborg, Marie Öberg-Flood, berättar att specialist­utbildade ofta erbjuds en bra bit över 30 000 kronor i månaden av privata vårdgivare.

– Så fort det nu uppstår en marknad visar det sig vad vi är värda, säger hon.

Och högre lön är inte det enda.

– De får också bättre pensionslösningar, de känner sig sedda och bekräftade. De blir nyckelpersoner i företaget, det är klart att de tackar ja. I den offentliga vården känner man sig ofta som en i en grå massa.

I Västra Götaland sägs att alla vårdföretag måste ha kollektivavtal för att bli auktoriserade.

– Det var ett viktigt krav från vår sida och det har politikerna gått med på, säger Marie Öberg-Flood.

När samma krav restes i Skåne slutade det med att länsrätten förbjöd Region Skåne att sätta upp kollektivavtal som krav för att få auktorisation. I Väst­ra Götaland tänker man ändå ha kvar detta som ett »skall-krav«.

Men trots att en privat arbetsgivare uppger att det finns kollektivavtal är det inte säkert att det är sant. Den erfarenheten har Eva Andersson, diabetessjuksköterska på vårdcentralen i Angered.

Hon blev erbjuden ett rejält lönelyft om hon började på Läkarhuset +7. Eva Andersson är själv förtroendevald för Vårdförbundet och tyckte att hon ställde alla de rätta frågorna, om kollektivavtal bland annat. Hon fick till svar att kollektivavtal fanns, men så var inte fallet.

– Jag blev förd bakom ljuset, säger hon nu.

Efter att ha varit i kontakt med andra på den privata vårdcentralen fick hon upp ögonen för arbetsvillkoren.

– De har ett rent slavkontrakt, säger hon.

De tusenlappar Eva Andersson skulle ha fått mer i lön hade hon förlorat på andra villkor. Det handlar bland annat om att övertidsersättning inte betalas ut, samtidigt med långa arbetsdagar, delar som hon inte kände till när hon skrev på anställningskontraktet.

Enligt den verkställande direktören på Läkarhuset +7, Lill Nordkvist, handlar allt om ett missförstånd. Trots att det inte stod i Eva Anderssons kontrakt att övertidsersättning inte betalas ut säger Lill Nordkvist att hon har varit tydlig både vad gäller övertidsersättningen och att det ännu inte finns något kollektivavtal. »Men vi ska absolut ha ett avtal«, säger hon.

Företaget har varit i kontakt med arbetsgivarförbundet Pacta om att gå med där och kanske finns redan ett avtal när detta nummer av Vårfacket kommer ut.

Eva Andersson hade i alla fall möjlighet att dra sig ur anställningen och var välkommen att stanna på sin gamla arbetsplats. Nästa gång hon ska diskutera avtal med en privat vårdcentral kommer hon att begära att få se kollektivavtalet med egna ögon.

Vårdförbundets Marie Öberg-Flood säger att det här är den första privata arbetsgivare i Göteborg som hon hört talas om att det finns tveksamheter kring. Och förbundet kommer att följa upp hur det går med kollektivavtalet.

Hon är över huvud taget lite fundersam över vad utvecklingen med många nya arbetsgivare kommer att innebära framöver. Även om vårdgivarna har fördubblats så har inte patienterna blivit fler.

– Frågan är vad som händer med den offentliga vården. Det är ofta nyckelpersoner som slutar. Alla vårdcentraler kan knappast överleva, säger hon.


Högre medellön privat

Vårdförbundets lönestatistik visar att medlemmarnas medellön 2008 var:
  • 27 243 för privatanställda*
  • 25 010 för landstingsanställda*

Ändå var löneökningen 2008 större för de landstingsanställda: 4,8 procent mot 3,3 procent för privatanställda. Flera förtroendevalda i Stockholm rapporterar att denna utveckling har fortsatt i år, medan löneutvecklingen hos de privata företagen har stannat av.

Men privatanställda tjänar inte mer inom alla yrkesgrupper. Bland exempelvis ambulanssjuksköterskor i Västra Götaland tjänar de landstingsanställda upp till 3 000 kronor mer än de privatanställda.

*Avser fast lön för alla utom chefer.