Erbjudandet till medborgarna är ju att välja vårdcentral och det är ett stort uppdrag för till exempel en distriktssköterska som driver ett mindre företag.

Det säger Kristina Malm Janson på Vårdförbundet som är nationell kontaktperson för förbundets egenföretagare sedan servicebolaget Viam lagts ned.

Att det nästan alltid är en hel vårdcentral som landstingen vill auktorisera gör det alltså svårt för ett litet företag som drivs av en distriktssköterska eller en barnmorska att komma i fråga. För att gå i land med en sådan uppgift kan det krävas att man tar stora lån, kanske på flera miljoner kronor. Det handlar om att skaffa lokaler, anställa personal och så vidare.

– Våra medlemmar är ju främst småföretagare som driver mindre mottagningar, säger hon.

Däremot är det inget som hindrar att distriktssköterskans bolag blir underleverantör till vårdcentralen inom sin nisch. Det finns också landsting där man kan få tilläggsuppdrag utanför vårdcentralen, till exempel för mödravård, barnavårdscentral eller psykosociala team.

Att en vårdcentral med läkarmottagning har blivit något av norm inom vårdvalet gör att många ser det som naturligt att det är en läkare som ska driva företaget. Men det skulle inte behöva vara så, enligt Kristina Malm Janson.

– Utformningen innebär att det blir krångligare om man vill starta ett företag i mindre skala. Men trots allt vill jag se vårdvalet som att det ger ökade möjligheter.

Hon skulle gärna se ett ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper för att upprätthålla en större del av vårdkedjan. En annan väg att gå är att vårdvalet delas upp mer så att det blir möjligt att enbart välja till exempel mödravårdscentral, barnavårdscentral eller psykosocialt team. Att arbeta som underleverantör till en vårdcentral kan också vara ett intressant alternativ, anser Kristina Malm Jansson.

– Förbundet uppmuntrar småföreta­gande och det finns ett stort intressebland medlemmarna. Många går på våra utbildningar och det kommer fram bra affärsidéer. Det finns ett nytänkande i sättet att erbjuda vårdtjänster.

När Vårdförbundet frågade medlemmarna 2007 svarade 5 procent att de skulle kunna tänka sig att starta eget.

– Det skulle betyda ungefär 5 000 nya företag, funderar Kristina Malm Janson.