»Sjuksköterskor måste ta varje tillfälle att försöka påverka sina länders regeringar i klimatfrågan.« Det sa David Benton från den internationella sjuksköterskeorganisationen, icn, i samband med att programförklaringen Recept för en frisk planet lämnades över till who:s klimatexpert Roberto Bertollini inför klimatsamtalen. Initiativet var gemensamt med en rad andra internationella vårdyrkesorganisationer.

– Som sjuksköterskor i frontlinjen ser vi både de omedelbara och de långsiktiga följder som miljöförstöringen har på medborgarnas hälsa och välbefinnande, konstaterade David Benton.

I Receptet för en frisk planet listas de globala hot mot folkhälsan som klimatförsämringarna leder till och världens regeringar uppmanas att förhandla fram en bindande överenskommelse.