De som ringer sjukvårdsrådgivningen behöver ett personligt, lugnt, vänligt, respektfullt och bekräftande bemötande samt välgrundade råd. Blir det inte så känner de sig besvikna och frustrerade. Det visar barnmorskan Mayvor Ströms studier.

Vad som förvånar henne, är att de flesta av de intervjuade hade samma förväntningar på mötet per telefon som de har vid ett vanligt vårdmöte; de vill bli sedda.

Avhandling: Telefonrådgivning, en verksamhet i tiden. Studier ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv.