Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut uppmanar alla landsting och regioner att införa sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare. I debatten hörs ofta att det inte är förenligt med en restriktiv narkotikapolitik. Det tycker Smittskyddsinstitutets generaldirektör Johan Carlson är märkligt.

– Det finns ingen evidens som pekar på att så skulle vara fallet. Däremot finns det mycket internationell evidens för att sprututbytesprogram är bra, säger han.