Psykologen Ieva Reines forskning visar ett starkare samband mellan långtidsarbetslöshet, psykiska symtom och rökning bland unga, 18 till 21 år, än bland vuxna arbetslösa. Tidigare forskning har visat motsatsen.

Avhandlingen: Från ung till vuxen: en genusteoretisk analys av arbetslöshetens folkhälsokonsekvenser.