Kommunala nattsjuksköterskor vårdar på distans. Är det möjligt? Ligger det inte i begreppet vårdande att det är något som sker i en relation och som kräver nära kontakt? Jo, men det är ändå möjligt, konstaterar Christine Gustafsson i sin avhandling. Så arbetar de sjuksköterskor i kommunal äldrevård som hon har intervjuat.

Två sjuksköterskor har nattetid ansvar för cirka 2 900 vårdtagare i boenden; gruppboenden för demenssjuka, kommunens socialpsykiatriska boenden och äldre som bor hemma med larm. Trots att de är långt ifrån vårdtagarna och att kontakten sker via omsorgspersonalen beskriver sjuksköterskorna att de försöker tänka och handla utifrån vårdtagarens behov, välbefinnande och värdighet.

Det går, säger Christine Gustafsson, men det förutsätter att sjuksköterskorna är erfarna, modiga och trygga i sin profession. Helst ska de vara specialist­utbildade i äldrevård. De måste också ha kunskap om vilka befogenheter de har, kunna göra bedömningar och ha möjlighet att ringa en jourläkare när det behövs. I praktiken löser sjuksköterskorna ofta problemen på sitt sätt och rapporterar i efterhand. Ibland skickar de in en patient till sjukhus för säkerhets skull, då de inte har möjlighet att stanna kvar och övervaka och det inte finns omsorgspersonal med tillräcklig kompetens.

Men även om de intervjuade sjuksköterskorna trivs med sitt jobb och är duktiga, är det mer komplicerat än så. Förutsättningarna i äldrevården har sedan ädelreformen ändrats i många avseenden. När kommunerna tog över äldrevården innebar det att sjuksköterskorna fick en konsultfunktion där det framför allt är deras medicinska kompetens som efterfrågas, inte den helhetssyn som ligger i yrkesrollen, säger Christine Gustafsson. När omsorgspersonalen eller anhöriga kontaktar sjuksköterskan handlar det om medicinska bedömningar, som till exempel att en vårdtagare har ramlat och de inte själva kan bedöma om han eller hon behöver åka in till sjukhus.

– En organisation där sjuksköterskorna är så långt ifrån vårdtagarna, och de därmed måste lägga över så mycket ansvar och svåra beslut till omsorgspersonalen, är inte förenlig med god vård och kvalitet. Frågan är om man kan strypa resurserna hur mycket som helst om bara personalen anpassar sig, funderar hon.

AVHANDLING:
Närhet på distans… nattsjuksköterskors vårdande i kommunal äldreomsorg. Karolinska institutet 2009.