Det är en förutsättning för att triagemodellen – en första snabb sortering av patienterna – ska fungera, hävdar akutmottagningens kvalitetschef Ann Martinius.

– I triagerummet tar vi så mycket blodtryck att personalen annars skulle få belastningsskador. Vi har erfarenheten att vår utrustning är tillförlitlig, men så har vi också lagt ned mycket tid på undervisning så att alla gör rätt.

Likadant resonerar man på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Med en genomströmning på 140 patienter i snitt per dygn och tidspressad personal har verksamhetschefen sanktionerat avsteg från de nya riktlinjerna.