Rör på dig och umgås med familj och vänner. Det är det bästa sättet att gå ned i varv, enligt Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog och forskare vid Stockholms universitet.

I sina studier på kvinnor i offentlig förvaltning har hon funnit att stress och belastning inte är farligt i sig, men att återhämtning är nödvändig. Hon konstaterar att kvinnor har svårt med det på grund av höga krav och brist på inflytande i jobbet, kombinerat med större arbetsbelastning i hemmet.

Avhandlingen heter Health and ill health in working women – balancing work and recovery.