Hälsoskillnader orsakade av dålig ekonomi och social utsatthet är mindre där människor har tillgång till grönområden, enligt en stor engelsk studie. Forskarna drar också slutsatsen att omgivningar som främjar människors hälsa, som grönområden, skulle kunna bidra till att minska socioekonomiska skillnader.

Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study. The Lancet 2008;372(9650):1655-1660.