Antalet unga som blir glutenintoleranta ökar, visar en avhandling av Cecilia Olsson vid Umeå universitet. 1984-1996 ökade antalet glutenintoleranta upp till fyra gånger i gruppen barn yngre än två år. Till en del berodde det på att de fick gluten samtidigt som de inte skyddades med amning. När kosten ändrades minskade insjuknandet. Nu är antalet sjukdomsfall tillbaka på samma höga nivå igen. Skillnaden är att barnen är äldre när de drabbas. Miljö- och livsstilsfaktorer antas ligga bakom ökningen av glutenintolerans.