Anknytning i praktiken. Tilllämpningar av anknytningsteorin
Anders Broberg, Pia Risholm Mothander, Pehr Granqvist och Tord Ivarsson
(Natur & kultur 2008)

Smärta – ett mångfacetterat problem
Glenn Hægerstam
(Studentlitteratur 2008)

Illustrerade medicinska sjukdomar. Specifik omvårdnad. Medicinsk behandling. Patofysiologi
Elsy Ericson och Thomas Ericson
(Studentlitteratur 2008, 3:e rev uppl)

Obstetrik
Henrik Hagberg, Karel Maršál och Magnus Westgren
(Studentlitteratur 2008)

Barn- och ungdomsdiabetes
Sture Sjöblad (red)(Studentlitteratur 2008)