Det var för nio år sedan som Cajsa Nellåker tog initiativet till att starta det professionella nätverket. Ensamheten hon upplevde har hon gemensam med många andra skolsköterskor.

De kan ha ansvar för tusen elever, men inte ha någon att diskutera sin arbetssituation med. Och det kan vara svårt att själv avgöra vad som är en rimlig arbetsbörda.

Så var det för Cajsa när hon för några år sedan åkte på en konferens för elevhälsopersonal inom gymnasieskolorna i Stockholm. Flertalet av besökarna var psykologer, kuratorer och lärare. Bara tre arbetade som skolsköterskor.

– Varenda rast sögs vi tre till varandra. »Hur gör ni med det här?« »Har ni hört talas om…« »Nä, men herregud, har du det så!«, lät det hela tiden.

På lunchen bestämde de sig för att bilda ett nätverk för gymnasieskolsköterskor. Botkyrkas, Huddinges och Södertäljes gymnasieskolsköterskor hade redan ett par år tidigare börjat träffas någon gång per termin.

I dag ingår cirka 45 skolsköterskor från ett 30-tal kranskommuner i Stockholms län. En gång per år anordnar de en tvådagarskonferens med övernattning samt en studiedag. Just konferensen har blivit mycket uppskattad.

– Vi har ju inte bara suttit i en aula utan vi har också haft lite samkväm för att verkligen lära känna varandra. På kvällen har vi haft roliga lekar, skrattat, tramsat och druckit lite vin, säger Solveig Kraft.

Temat för årets konferens var yrkesrollen. En organisationskonsult bjöds in för att hjälpa skolsköterskorna att gentemot skolledningen och andra inom skolan formulera det uppdrag de har.

– Om det är någonting jag har fått ut av nätverket så är det en trygghet i yrkesrollen. Genom de andra i nätverket har jag lärt mig att sätta gränser. Det går inte att ha hälsosamtal med samtliga elever och samtidigt göra allt annat. Det måste man vara tydlig med gentemot ledningen, säger Ingrid Cohn-Riddermark som varit med i nätverket sedan starten för snart nio år sedan.

Hon får medhåll av Cajsa.

– Det är så lätt att bli hemmablind. På den skola där jag arbetar höll jag nästan på att arbeta ihjäl mig med mina 1 200 elever. Ett tag hade jag en rullväska som jag drog hem journalerna i för att sitta och läsa på helgerna. Det gör jag inte längre. Men det krävdes att de från nätverket sa ifrån innan jag själv blev medveten om hur tokigt det var, säger hon.

Tips för andra nätverksbyggare:
På webben driver Cajsa Nellåker och Solveig Kraft sedan ett år elevhälsan.se för att hjälpa andra som arbetar med elevhälsa, inte bara skolsköterskor, att bygga nätverk. Sedan sidan startade har ett 30-tal nya nätverk byggts upp. Där finns verktyg för att skapa nätverk, bloggar, experter, diskussionsforum och andra nyttigheter. www.elevhälsan.se

KONTAKT: cajsa@elevhalsan.se, solveig@elevhalsan.se