Generiska hjärtläkemedel är lika effektiva och säkra som originalen. Det visar en ny meta­analys. Forskarna hittade 47 studier som undersökte skillnaden mellan generika och original bland hjärtmedicinerna, publicerade mellan 1984 och 2008. Av dem kom 44 fram till att generika och original var likvärdiga. »Det saknas bevis för att originalmedel skulle vara bättre än generika«, skriver forskarna.Trots det var fördelningen en helt annan bland de vetenskapliga tidskrifternas ledarartiklar. Av 43 ledarartiklar var mer än hälften negativa till generika och avrådde från utbyte.

JAMA 2008;300(21):2514-2526.