– Utifrån studien är vår rekommendation att den manuella metoden ska användas i första hand. Automatiska blodtrycksmätare kan fungera när det inte finns någon misstanke om oregelbunden puls och hjärtarytmier. Som standard på exempelvis akutmottagningar och vårdcentraler är de inte förenliga med god kvalitet, säger Ronny Carlsson, kvalitets- och avdelningschef på Medicinsk teknik, och initiativtagare till undersökningen.

Projektgruppen tog blodtryck på cirka 130 patienter med automatiska mätare av de märken som används mest i Örebrolandstinget och jämförde värdena med dem som en van sjuksköterska fick med en manuell mätare. En simulator användes också för en ytterligare jämförelse.

I en personalenkät tog många svarande upp brister med de digitala resultaten, medan andra lyfte fram fördelen att man alltid får ett värde. Att det är svårt att höra pulsationerna vid manuell mätning var en vanlig kommentar.

– De flesta stetoskop som används är undermåliga och då är det inte konstigt att man inte hör. Sjukvården ska använda kvalitetsutrustning, säger Ronny Carlsson.

Han avråder helt från att använda auto­matiska handledsmätare.

De kan visa fel bekräftar Tobias Sundström, på Sund Med ab, svensk representant för blodtrycksmätartillverkaren Omron. Men med överarmsmanschett, ett testat märke med säkerhetsspärr för kraftiga rytmavvikelser och rätt hantering är mätarna pålitliga, hävdar han.

– Om mätaren inte bara är ce-märkt utan också kliniskt godkänd, enligt det protokoll som internationella hypertonisällskap enats om, så rekommenderar jag den definitivt för sjukhusbruk.