Afrikas universitetslärare håller på att ta slut. Krisen har bland annat sina rötter i kontinentens turbulenta historia med diktatoriska regimer på 1970- och 1980-talen.

En effekt har blivit att Afrika skickar stora mängder studenter till västvärlden. Under läsåret 2003/2004 var det till exempel mer än 13 000 afrikanska studenter som läste masterprogram bara i Stor-britannien.

www.universityworldnews.com