Kvinnor som dricker vin regelbundet löper mindre risk att drabbas av demenssjukdom. Det visar en studie i Göteborg, där 1 468 kvinnor har följts sedan 1968. Efter 34 år hade betydligt färre bland dem som drack vin drabbats av demens. Sambandet är starkt och kan inte förklaras av andra faktorer, säger forskarna, men de vill ändå inte rekommendera kvinnor att dricka vin.

– Vi måste vara mycket försiktiga när vi tolkar resultaten, eftersom vi i den här typen av befolkningsundersökningar inte kan se vad som är orsak och vad som är verkan. Det kan finnas andra faktorer, som vi inte kan mäta, som gör att kvinnor som dricker vin inte får demens, förklarar profes-sor Lauren Lissner vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

American Journal of Epide-miology 2008;167(6):684-691.