"Han har visat att sjukvård leds bra av icke-medicinare genom nära samverkan med medicinsk sakkunniga", så lyder en del av motiveringen till varför Tomas Engström, kapten och verksamhetschef för Försvarshälsan vid I19 i Boden, vann pris som bästa verksamhetschef.

– Det primära är att ha koll på verksamheten och god kunskap om hälso- och sjukvårdslagen, säger han, som själv saknar utbildning och erfarenhet från den "vanliga vården".

Med i prisjuryn satt Lisbeth Löpare Johansson, Vårdförbundets vice ordförande. Hon röstade inte på Tomas Engström och påpekar att de övriga tre finalisterna alla var medlemmar i Vårdförbundet. Hon har också en annan syn på vad en verksamhetschef bör ha för bakgrund.

– Det är en väldigt stor fördel att förstå vårdverksamhet för att leda vård. Det är en komplex verksamhet och chefen ska fokusera på att leda verksamheten snarare än att leda personal.

Det som utmärker Tomas är att han verkar i en väldigt specifik verksamhet, som han också har kunskap om, säger hon.

Tomas Engström anser att verksamhetschefer i den "vanliga vården" säkert kan lära sig ett och annat av Försvarsmakten och hur han leder Försvarshälsan.

– Det är inte toppstyrt utan vi samverkar, gör grundläggande analyser och först när vi har torrt på fötterna fattar vi beslut. Jag lägger ut ansvar på alla medarbetare. Exempelvis så ligger rutinansvaret i verksamhetsledningsdokumentet på olika sjuksköterskor, beteendevetare och läkare. Sedan har jag det övergripande ansvaret och den medicinskt ansvariga läkaren har ansvar för diagnostik, vård och behandling. Man kan inte ta ansvar för det man inte har kompetens för.

Lisbeth Löpare Johansson håller med om att vården har mycket att lära av andra branscher, och nämner förutom försvaret högriskbranscher som kärnkraften och offshoreverksamheter. Men hon vill inte gå så långt som att säga att det kan vara en fördel att inte ha en vårdprofession när man ska leda vårdverksamhet.

– Det är en sak som våra medlemmar ofta får höra. Men jag anser att omvårdnad och kunskapen om hur vårdens system fungerar är en viktig bas.

Tomas Engström tycker att utmärkelsen Sveriges bästa verksamhetschef känns jättebra, men påpekar ändå att man får ta den med en nypa salt.

– Det är en subjektiv bedömning och inget 100-meterslopp.

(Detta är en artikel ur tidningen Vårdfacket nr 6/09.)