AFA Försäkring har beviljat över tre miljoner kronor till utveckling av metoder och verktyg som ska kunna användas av företagshälsovården. Maria Albin, överläkare på arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Lund, leder ett projekt där metoder som tagits fram i olika forskningsprojekt ska anpassas och testas i företagshälsovården.

Medicinsk undersökning vid ergonomiskt belastande arbete, instrument för att bedöma psykosocial arbetsmiljö och för att upptäcka begynnande stressrelaterad ohälsa är några exempel på metoder som kommer att prövas.

– Vi har testat verktygen och sett att de fungerar i forskarmiljö. Det nya är att vi nu ska samarbeta med företagshälsovården och se hur de fungerar ute i verksamheterna. Utvecklingskostnaderna är tagna, och min förhoppning är att några stora förändringar inte ska behövas, säger Maria Albin.

Kunskapen om de nya metoderna kommer att spridas via en webbportal och i utbildning av företagsläkare och företagssköterskor.

(Detta är en artikel ur tdningen Liv nr 6/09.