Vad är egentligen patientsäkerhet?

– Att skydda patienten mot vårdskada. Det vill säga en oväntad skada som beror på att sjukvården har haft brister i organisation, system, rutiner eller kompetens. Det är inte en förväntad komplikation av ett ingrepp.

Vad kännetecknar en risk?

– Ett tillstånd som kan leda fram till en vårdskada. Det finns latenta risker som i många fall betraktas som ett normaltillstånd, exempelvis långa köer och odikterade journaler. Man resonerar att så har det alltid varit, så det kan väl inte vara så farligt. Samtidigt som vi mycket väl vet att det kan leda till vårdskador.

Kan vårdpersonal utgöra en risk?

– Ja, och då handlar det om personer med bristande omdöme, som är för vågade och testar. Ett exempel är sjuksköterskan som själv "ordinerar" medicin till patienten i tron att det ska hjälpa. Riskpersoner återfinns i alla yrkeskategorier, det handlar om individer som har överträtt sin yrkesbefogenhet. Men de allra flesta felen i sjukvården beror på system som ger oss dåliga förutsättningar att göra rätt.

Hur arbetar man bäst förebyggande?

– Det bästa är att man som chef bygger upp en säkerhetskultur med riskmedvetna medarbetare och där man är proaktiv i sitt förhållningssätt. Medarbetarna ska kunna lyfta riskerna till chefen som genomför en riskanalys, implementerar förändringar, och följer upp åtgärderna. Det är viktigt med ett öppet klimat och att få medarbetarna att prata om både risker och det som faktiskt har hänt.

Vad kostar det? Och behöver det kosta?

– Självklart kostar det att ha en organisation som jobbar säkert, samtidigt innebär vårdskador höga kostnader. Här i Östergötland har vi ett system där vi går in och sätter pris på alla de extra kostnader som en vårdskada medför. På så sätt har vi en prislapp att visa upp för politikerna så att de kanske förstår att det blir billigare att lägga pengarna på att förebygga vårdskador.

Hur viktig är kommunikationen?

– Oerhört viktigt. Nästan varje fall som har gått galet beror på bristande kommunikation. Ibland tänker man: "Herregud, kan vi inte prata med varandra". Men i sjukvården saknas ofta ett standardiserat språk och vi dubbelkollar inte alltid ordinationer utan tror oss ha hört rätt.

Vad gör man som chef när ord och förmaningar inte räcker till?

– En chef ska vara bekant med vad patientsäkerhet är, och ska initiera både risk- och händelseanalyser. En chef ska också ha modet att prioritera patientsäkerheten, ta avvikelserna på yttersta allvar och ge tydlig feedback.

Och när olyckan är ett faktum, hur görs en händelseanalys?

– Det är viktigt att det fångas upp direkt och att det tillsätts en utredning som leds av någon med rätt kompetens. Den ska också vara öppen och alla ska veta att den pågår. Det är också viktigt att som chef ta hand om den person som är involverad. De mår i många fall väldigt dåligt och behöver stödet. När man sedan får resultatet av utredningen ska man vara öppen med att det kunde ha hänt vem som helst och vidta åtgärder så att det inte upprepas.

Kan alla risker förebyggas?

– Nej, det tror jag inte med tanke på utvecklingen. Men vi kan minska riskerna och få det mycket bättre inom sjukvården.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 6/09.)