Det har biomedicinska analytikern Britta Wåhlin Larsson vid Högskolan Dalarna/Örebro universitet funnit när hon hartittat i mikroskop på muskulatur från patienter med restless legs, rls. Det har ingen gjort tidigare, eftersom sjukdomen hittills har setts som rent neurologisk och orsakad av förändringar i nervsystemet.

I mikroskop såg Britta Wåhlin Larsson att det i muskulaturen hos rls-patienter fanns ett mer utvecklat kapillärsystem än normalt. Muskulaturen försöker anpassa sig till en dålig syretillförsel genom att utveckla kapillärnätet. Syrebristen kan bero på ett sämre muskelblodflöde som till en del kan vara orsaken till de symtom som patienterna känner, främst i benen. Det stämmer väl med att symtomen minskar när de rör på benen och därmed ökar blodflödet i musklerna.

– Träning skulle ge de här patienterna bättre kondition så att syretillförseln i muskeln verkligen blir bättre. Risken är annars att det kan bli ytterligare förändringar i muskeln, säger Britta Wåhlin Larsson, som har funnit samma bild när hon tittat på muskulaturen hos patienter med sömnapné.

Avhandlingen Skeletal muscle morphology in patients with restless legs syndrome lades fram vid Örebro universitet i början av maj.