WHO. Varje år i maj samlasVärldshälsoorganisationen till en två veckors generalförsamling i Gen`eve med representanter för de 193 medlemsländerna. I år beslöt man på grund av influensa-hotet att förkorta mötet till bara en vecka.

»Ländernas högsta ansvariga för hälsa är alltför viktiga i det här läget för att kunna vara borta längre tid från sina länder«, sa WHO-chefen Margaret Chan i sitt öppningstal.

Det WHO nu inriktar sig på är att se hur viruset kommer att utvecklas under södra halvklotets vinter, dess influensa­säsong. Även om antalet smittade för närvarande är störst på det norra halvklotet, i Mexiko och usa, så har redan fall noterats även i länderna på södra halvklotet. Viruset har visat sig mycket smittsamt och det finns en risk att det nu kommer att spridas epidemiskt under dessa länders influensasäsong. Oron att viruset kommer att förändras när det får en större spridning har bland annat att göra med risken att det ska blanda sig med andra existerande virus, som till exempel fågelinfluensan, H5N1, som har orsakat betydligt svårare symtom för de människor som smittats. Fågelinfluensan förekommer i fjäder­fä-produktionen i många länder, och ingen kan i dag säga hur det viruset kommer att förändras om det kommer i kontakt med det nya viruset, H1N1.

I den senaste informationen från who när detta skrivs (den 20 maj) räknar man med att en tillverkning av ett nytt vaccin kan komma i gång hos tillverkarna först i slutet av juli. Även om viruset är analyserat måste man göra noggranna tester för att inte riskera biverkningar av vaccinet.

WHO:s experter kommer att följa virusets utveckling de närmaste veckorna för att kunna ge vaccintillverkarna ett besked om när vaccintillverkningen ska läggas över från den vanliga säsongsinfluensan till den nya varianten. Det kan leda till att olika riskgrupper får olika vaccin. Äldre drabbas värst av de stammar som brukar cirkulera medan det nya viruset drabbar främst de unga.

En studie av 642 personer som smittats av den nya influensan publicerad i The New England Journal of Medicine visar att en klar majoritet av de smittade var unga. Endast fem procent var 51 år eller äldre medan 60 procent var 18 år eller yngre.

Den 18 maj beslutade regeringen att den nya influensasmittan ska vara anmälningspliktig.

LÄS MER: Emergence of a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus in humans finns att läsa på: www.nejm.com. 

Följ utvecklingen på:
www.smittskyddsinstitutet.se
www.who.int