Kerstin Sjöström har varit både förtroendevald och ombudsman i Vårdförbundet. Sedan augusti är hon förbundets nya chefsförhandlare. Hon utgår från att avtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting kommer att gälla även nästa år. Därför råder hon första linjens chefer att börja förbereda lönesamtalen redan nu.

– Inför lönesamtalen bör cheferna få medarbetarna att förstå den ekonomiska processen, och sin egen del när det gäller att utveckla verksamheten. Att uppnå verksamhetens mål är trots allt ett gemensamt uppdrag för chefer och medarbetare. Medarbetaren ska kunna beskriva på vilket sätt hon eller han har bidragit till det. Chefens utmaning är att kunna förmedla bra resultat uppåt i organisationen, säger Kerstin Sjöström.

Hon är kritisk till den centralstyrning av lönesättningen som fortfarande råder i kommuner och landsting. I likhet med sin företrädare på posten som chefsförhandlare anser hon att första linjens chefer borde ha större inflytande över lönebildningsprocessen. Det kan de få stöd för i avtalet.

– Avtalet säger att lönesättningen ska utveckla verksamheten, och de som vet hur det görs bäst är de verksamhetsnära cheferna. Om inte de får delta i budgetarbetet är det svårt för chefer högre upp i hierarkin att veta vad som behövs för att utveckla verksamheten.

Kerstin Sjöström beskriver 2008 års huvudöverenskommelse som ett modernt avtal där det slås fast att värdering av resultat och mål ska ske så nära medarbetarna som möjligt. Sådana formuleringar kan första linjens chefer hänvisa till om de vill argumentera för ökat inflytande.

– Vårdförbundet har en viktig roll när det gäller att stötta cheferna i kampen för ökat inflytande. Vi måste ingjuta mod i dem – så att de vågar ta makten över löneprocessen. Och visa dem hur de kan använda avtalet för att få större inflytande.

Kerstin Sjöström hänvisar till Sveriges kommuner och landstings egen skrift om avtalet där det till exempel står att chefer på alla nivåer behöver diskutera med varandra och med ledningen vad verksamhetsmålen får för lönepolitiska konsekvenser för just deras verksamhet, och vad de behöver för att leva upp till målen.

– Det är en formulering som våra medlemmar kan peka på, säger hon.

I våras hölls en konferens i Göteborg där representanter för Vårdförbundet, tre landsting och SKL diskuterade vilka faktorer som är viktiga för framgångsrika löneprocesser.

– Där konstaterades att en viktig faktor är att inflytandet finns ute i verksamheterna. Det ska vara tydliga samband mellan lön, verksamhet, budget och ansvar. Och rollerna ska vara tydliga för chefer på alla nivåer. En annan framgångsfaktor är att dialogen mellan chef och medarbetare fungerar bra. Behovet av att stärka verksamhetschefernas roll diskuterades också. Även de behöver involveras mer i lönebildningsprocessen.

Lästips:
Löneavtalet i praktiken. Frågor och funderingar kring lönepolitik. Sveriges kommuner och landsting. Kan beställas från www.skl.se/publikationer.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 6/09.)