En 50-årig kvinna sökte vård efter att ha fallit och slagit i vänster sida av bröstkorgen då hon putsade fönster. Mot smärtorna fick hon en injektion smärtstillande intramuskulärt. En röntgenundersökning av hennes lungor visade lite luft i lungsäcken. När hon återkom för ny röntgen dagen därpå hade mängden luft i lungsäcken ökat och kvinnan blev inlagd. Som smärtlindring behandlades hon de kommande dagarna med injektion diklofenak intramuskulärt. Patienten skrevs sedan ut från sjukhuset.

Hemma märkte kvinnan att hon hade blivit svag i högeraxeln och hade svårt att höja armen. Efter utredning visade det sig att en muskel vid patientens axel, deltoideusmuskeln, saknade normal nervförsörjning. Hon bedömdes därför ha fått en skada på nervus axillaris som försörjer deltoideusmuskeln och hon fick ersättning från patientförsäkringen. Kvinnan anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och hävdade att skadan var sjuksköterskans fel. Flera av hennes revben var brutna och hon kunde inte vända sig. Så i stället för att få injektionen i skinkan fick hon den i deltoideusmuskeln, vilket gjorde att axillarismuskeln skars av. 


Sjuksköterskan skrev till nämnden att hon inte minns att hon skulle ha gett någon intramuskulär smärtlindrande injektion i patientens överarmsmuskulatur. Enligt verksamhetschefen ansåg den neurologspecialist som bedömde skadan att den förmodligen hade uppkommit just på det sättet. 


Sjuksköterskan är väl införstådd med att injektioner som inte kan ges i glutealmuskulaturen i första hand ska ges i lårmuskulaturen och hon kan inte ge något skäl till sitt val av injektionsställe, skrev verksamhetschefen. Samtidigt poängterar han att sjuksköterskan är uppskattad och kunnig. Ansvarsnämnden är övertygad om att patienten fick en injektion i höger deltoidmuskel. Men den anmälda sjuksköterskan förnekar att hon har gett den, och det gör också de andra sjuksköterskor som var inblandade i patientens vård. Nämnden skriver att den därför inte kan reda ut vilken sjuk-sköterska som gav injektionen. Den anmälda sjuksköterskan slipper därför disciplinpåföljd (HSAN 2009/0519:B1).