Hämnd eller upprättelse.
Hämndspiralens psykologi (2:a uppl)
Tomas Böhm & Suzanne Kaplan(Natur & Kultur 2009)

Gynekologi
Per Olof Janson & Britt-Marie Landgren (red)
(Studentlitteratur 2010)

Geriatriska sjukdomar
Mayethel Larsson & Åke Rundgren
(Studentlitteratur 2010, 3:e uppl)

Förlossnings-förberedelser för blivande föräldrar
Att föda med mindfulness
Maria Engström
(Gothia förlag 2010)