Sjuksköterskor möter våldsutsatta kvinnor. Trots det saknar många sjuksköterskeutbildningar undervisning om våldet. En kartläggning från Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, visar att bara en tredjedel av utbildningarna uppfyller deras kriterier.