Stress, utbrändhet och belastningsskador är arbetsmiljöproblem i kölvattnet av rationaliseringar. Allra sämst på att hantera förändringar och ta hand om sin personal är vården. TCO-tidningen skriver om forskarna Jørgen Winkel och Rolf Westgaard som har gått igenom över 10 000 vetenskapliga artiklar om vad som styr över arbetsmiljön. Deras slutsats är att illa skötta rationaliseringar genomförda av auktoritära chefer skapar de största problemen. Det bästa en chef kan göra för att behålla en god arbetsmiljö är att samverka med personalen.