...miljoner kronor extra vill regeringen årligen satsa på de nationella kvalitetsregistren, enligt höstbudgeten. Landstingen förväntas bidra med pengar till satsningen.