Ett 30-tal ambulans­sjuksköterskor i Skåne har lämnat sina jobb sedan november förra året. Och det bara på Sirius Humanum. Hur många som lämnat den andra arbetsgivaren, Falck ambulans, är osäkert. Klart är däremot att personalen är missnöjd med det mesta — löner, arbetstider och andra villkor.

— Ett stort problem, det ska hittas ny personal och de ska läras upp. Det kostar runt 100 000 kronor att introducera en ny ambulanssjuksköterska. Man tycker att de pengarna kunde läggas på de anställdas löner i stället, så att vi slapp alla avhopp, säger Rickard Uppenberg, förtroendevald för Vårdförbundet.

Ambulansentreprenörerna själva försöker hitta lösningar men anser att verksamheten än så länge inte blivit lidande.