Att inte införa så kallade snabbspår för patientgrupper är ett brott mot hälso- och sjukvårdslagen. Det anser Vårdförbundets David Liljequist. Enligt honom är evidensen för att snabbspår minskar lidande så stark att landstingen indirekt orsakar vårdskador genom att inte införa dem.