Att hindra utomnordiska barn från att börja skolan för att de inte har gjort en hälso­undersökning strider mot lagen, konstaterar Skolverket efter en anmälan mot Dorotea kommun. Kommunen skapade nämligen en policy med den innebörden sedan det uppdagats att några barn i skolan bar på hepatit B. Klasskamraternas föräldrar blev upprörda och barnen i kommunen massvaccinerades.