Nu finns Föräldramanualen, en skrift som ska vägleda chefer och personalansvariga i bemötande av anställda som väntar tillökning. Manualen har tagits fram av TCO liksom kampanjen Klart jag ska vara hemma! Materialet ska vara befriat från pekpinnar, men välfyllt med praktiska tips. Som att chefer ska uppmuntra anställda att ta ut föräldradagar.

Ladda ner: www.tco.se Sök föräldramanualen