Under rättegången mot den tidigare dråpåtalade läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus var åklagarens främsta bevisning de provsvar som visat på extremt höga halter av narkosläkemedlet tiopental i barnets blod.Solna tingsrätt anser inte att analyssvaren är tillförlitliga och har därför valt att fria läkaren. Domstolen anser inte heller att det finns bevis för att läkaren ska ha gjort något medicinskt omotiverat i vården av barnet.

— Hade läkaren fällts är jag övertygad om att polisanmälningarna skulle ha ökat mot vårdanställda, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Hon är nöjd med domen som hon anser skapar tydlighet kring att det är den nya patientsäkerhetslagstiftningen som gäller och att eventuella misstag i vården ska utredas av Socialstyrelsen, inte av domstolarna.