De svenska biomedicinska analytikerna har lagt till öppenhet för kritisk granskning av sin yrkesutövning — kolleger emellan och utifrån— i sin yrkesetiska kod, som nu finns i fickformat. Du kan beställa den i Vårdförbundets medlemsbutik på webben.