Företagshälsovården har fått en egen handbok. Framgångsrik företagshälsovård – möjligheter och metoder heter den och är tänkt att bli ett kunskapslyft för branschen.

Handboken innehåller en studiehandledning, ett diskussionsunderlag och en dvd som ska ge en praktisk inblick i branschens vardag hos de olika yrkesgrupperna.