Här får vi en inblick i vad butikernas låga matpriser egentligen innebär: sönderavlade kossor och jordbruk med konstgödning som förstör naturens kretslopp. Vill vi verkligen ha det på våra samveten? Regnskogsområden, stora som två gånger Sveriges yta, har skövlats runt Amazonas för att ge plats åt sojaodlingar. Paprikan vi köper mitt i vintern kommer förmodligen från växthusodlingar i Holland där tre miljoner kilo paprika produceras varje år. Bara uppvärmningen, som sker med naturgas, är oerhört energikrävande.

Som konsumenter kan vi inte avsäga oss ansvaret för vad som sker, anser författarna. De vill att vi ställer miljökrav på utbudet, men även att vi ska vara beredda att betala för en sundare matproduktion.På www.reporto.se går det att se en video från de pris­belönta författarnas olika mat­reportage.