Sjuksköterskan Pernilla Lagergren har gjort en kometkarriär. Trots att hon endast är 34 år och gick ut sjuksköterskeprogrammet så sent som 1999 är hon från och med den 1 oktober professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Just nu är hon institutets yngsta professor.