Åtta skrifter från Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska hjälpa vårdpersonal, patienter och närstående att åstadkomma större delaktighet i vården för patienter och närstående. Skrifterna tar till exempel upp vad en patient kan göra för att minska risker i vården, grunderna i patientkommunikation och patientens deltagande vid riskanalyser.