I dag utförs cellräkning i likvor manuellt med hjälp av räknekammare och mikroskopi. Men nu har biomedicinska analytikern Mariann Wall på Sahlgrenska akademin i Göteborg utvärderat ett instrument för automatiserad cellräkning och funnit att det ger både mer detaljerad information och är säkrare än manuell räkning.