Att ta kosttillskott ”för säkerhets skull” är inte bara onödigt, utan kan till och med vara farligt. En studie på 38 000 amerikanska kvinnor visar att de som åt olika vitamin- och mineraltillskott hade ökad risk att dö i förtid.Mest tydligt var sambandet för järntillskott. Forskarnas slutsats är att vitamin- och mineral­tillskott endast bör användas när det finns påvisad brist och starka medicinska skäl.