För kvinnor som skadar sig själva kan beteendet vara ett sätt att hålla sig vid liv. Genom att ställa öppna frågor, lyssna, inte döma utan försöka förstå och visa ett genuint intresse kan vårdarna förmedla hopp.

Avhandlingen: Self-harm — hovering between hope and despair. Experiences and interactions in a health care context.